Śp. Jan Baszczyński (1951-2022)

26 czerwca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Baszczyński,Radny Rady Powiatu Obornickiego I kadencji, działacz społeczny, były prezes Befrapol S.A. Zakłady Drobiarskie w Obornikach.  

Jan Baszczyński urodził się 8 czerwca 1951 roku w Przebędowie koło Murowanej Gośliny w ówczesnym powiecie obornickim, jako trzecie z pięciorga dzieci Katarzyny i Edmunda Baszczyńskich. W 1991 roku ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu z tytułem magistra technologii żywności.

Swoją drogę zawodową od początku związał z Zakładami Drobiarskimi w Obornikach. Po przekształceniu Zakładów w spółkę Befrapol S.A., aż do 1999 roku pełnił funkcję jej prezesa. Ostatnie lata na tej funkcji, w związku z niekorzystnymi propozycjami ustawowymi bezpośrednio godzącymi w profil produkcyjny firmy, były niełatwe. W trosce o liczne miejsca pracy i przetrwanie firmy na rynku, podejmował na poziomie krajowym próby zatrzymania niekorzystnych zmian, w tym występując w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 

W 1998 roku, w pierwszych wyborach do rad odrodzonych powiatów w Polsce, Jan Baszczyński uzyskał w okręgu rogozińsko-ryczywolskim mandat radnego powiatu obornickiego I kadencji. Wybór ten był ukoronowaniem jego wieloletniej i pełnej zaangażowania działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej Parkowa i okolic. Do największych sukcesów tej działalności należy budowa nowego gmachu Szkoły Podstawowej w Parkowie, w co był wybitnie zaangażowany będąc w latach 1985-1988 przewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parkowie. W parkowskiej szkole był też wieloletnim przewodniczącym Rady Rodziców. Jan Baszczyński działał również aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie zasiadając w zarządzie jednostki, a ponadto opiekując się Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Był jednym z inicjatorów starań o skanalizowanie wsi Parkowo, a także o pozyskanie innych potrzebnych inwestycji.

Będąc mieszkańcem Parkowa nie zrywał więzi z Orkiestrą Dętą w rodzinnej Murowanej Goślinie, której był wieloletnim członkiem. Dzięki staraniom Jana Baszczyńskiego Orkiestra często koncertowała w Parkowie, w tym dorocznie uczestniczyła w procesji z okazji Bożego Ciała.

Przez 20 lat pielgrzymował w lipcowych Poznańskich Pieszych Pielgrzymkach na Jasną Górę będąc wśród przewodników i opiekunów licznej grupy pielgrzymów z Parkowa, w tym młodzieży szkolnej. Był człowiekiem kontaktowym i otwartym, lubianym i godnym zaufania. Cechowała go zawsze troska o dobro wspólne.

Wraz z małżonką Krystyną (zmarłą w 1998 roku) miał dwie córki. Doczekał się sześciorga wnuków.  

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Jana Baszczyńskiego odbędzie się w środę 29 czerwca 2022 r. o 10:00 w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Parkowie, po której ceremonia pogrzebowa nastąpi na cmentarzu parafialnym w Parkowie.

Błażej Cisowski.