Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dobiegł końca remont patio w Zespole Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. Wewnętrzny dziedziniec przeszedł prawdziwą metamorfozę. Stare płytki chodnikowe zostały zastąpione pozbrukiem, pojawiły się nowe ławki i śmietniki. Przebudowany został również spocznik, który teraz posiada także podjazd dla wózków inwalidzkich. Oprócz tego oczyszczono i odnowiono konstrukcję wiaty oraz przycięto zieleń a całość wzbogacono ozdobną korą i kamieniami. Całkowita wartość inwestycji to blisko 100 tys. zł.

W piątek odbył się odbiór prac, w którym wzięli udział Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członkowie Zarządu Powiatu – Andrzej Ilski i Zbigniew Nowak, Dyrektor szkoły Małgorzata Cyranek oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Katarzyna Woźniak, Anna Biedna i Sławomira Molska. Wszyscy zgodnie przyznali, że przeprowadzone roboty znacznie podniosły zarówno estetykę, jak i funkcjonalność dziedzińca.