Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 146.340,26 zł z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna nabór wniosków dla mieszkańców Powiatu Obornickiego do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 


 

Załączniki są dostępne na: https://bip.pcpr.powiatobornicki.pl/dokumenty/182