Podjęta w ostatnim czasie inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Obornickiego już niedługo może stać się faktem. W piątek, 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie Starosty Zofii Koteckiej z przedstawicielami pomysłodawców takiego przedsięwzięcia – Radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach, wspieranymi przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach Pawła Drewicza, którzy posiadają spore doświadczenie w tym zakresie, gdyż to właśnie z inicjatywy Burmistrza Obornik powstała w naszym powiecie pierwsza młodzieżowa rada.

Utworzenie kolejnego już poziomu młodzieżowej reprezentacji ma przede wszystkim na celu pomóc w podejmowaniu działań wspierających i upowszechniających idee samorządową. Służyć ma temu przede wszystkim zaangażowanie młodych mieszkańców Powiatu Obornickiego w sprawy dla nich istotne.

Bardzo się cieszę, że młodzież z obornickich szkół ponadpodstawowych może mieć szanse na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, realizowanie własnych inicjatyw, a przede wszystkim wpływ na decyzje dotyczące otoczenia, w którym zamieszkują czy uczą się – mówi Starosta Zofia Kotecka.

Zgodnie z zapowiedziami na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu Obornickiego powołanie do życia Młodzieżowej Rady Powiatu Obornickiego zostanie rekomendowane przez Starostę pozostałym Członkom Zarządu. W ten sposób możliwa będzie procedura przygotowania projektu uchwały i rozpoczęcie prac nad statutem. Dodatkowo planowane jest także wsparcie finansowe samorządów uczniowskich zaangażowanych w realizacje ciekawych inicjatyw.