Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych w Powiecie Obornickim. Od 4 do 22 kwietnia przed Powiatową Komisją Lekarską w Obornikach stawiło się 320 osób, w tym 10 kobiet. Zdecydowana większość osób otrzymała kategorię zdrowia A, czyli została uznana za zdolne do czynnej służby wojskowej.

Przed komisję wezwani byli mężczyźni, którzy w 2022 roku kończą 19 lat. W tym roku tzw. rocznikiem podstawowym były osoby urodzone w 2003 roku, ponadto wezwane były osoby urodzone w latach 1998-2002, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także urodzone w latach 2001-2002, które wcześniej otrzymały kategorię zdrowia B. Obowiązek ten dotyczył również kobiet urodzonych w latach 1986 – 1991, które są absolwentkami lub pobierają naukę na ostatnim roku w szkołach o kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych.