Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 991 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 430) i w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Obornickiego. Bezpośredni link znajduje się [TUTAJ].