Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach.

Zasady konkursu określa załącznik do uchwały nr 459/22 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 8 marca 2022r. Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna jest [TUTAJ].

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach”, w terminie do dnia 28 marca 2022 r. do godz. 15.00 , osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 – 600 Oborniki (na parterze w biurze podawczym) albo za pośrednictwem poczty (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Obornikach).