Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

Zasady konkursu określa załącznik do uchwały nr 311/21 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 2 marca 2021r. Treść uchwały wraz z załącznikiem dostępna jest [TUTAJ].

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach”, w terminie do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 15.00 , osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 – 600 Oborniki (na parterze w biurze podawczym) albo za pośrednictwem poczty (w przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Obornikach).