Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Obornikach przypomina, że 15 stycznia 2023 r. upływa termin obowiązkowego złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia dotyczącego dysponowania przez nich bazą eksploatacyjną, której adres jest inny niż adres siedziby firmy.

Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz w stosunku do których przed 1 marca 2022 r. zostało wszczęte i niezakończone postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

W stosunku do przedsiębiorców, których adres siedziby i bazy jest ten sam, obowiązek uaktualnienia danych upłynął 1 stycznia 2023 r.

Obowiązek uaktualnienia oświadczenia o dysponowaniu bazą eksploatacyjną dla zezwoleń/licencji wydanych przed 1 marca 2022 r. wynika ze zmienionych przepisów dotyczących bazy, a wprowadzonych zmianą ustawy o transporcie drogowym z 26 stycznia 2022 r.

Przypominamy, iż zgodnie z nowymi przepisami, baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym. W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Polski, łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych.

Druk oświadczenia o bazie eksploatacyjnej można pobrać [TUTAJ] lub na stronie www.gov.pl.