Zarząd Powiatu Obornickiego informuje, że  w związku ze zmianą ustawy prawo farmaceutyczne, z dniem 31 marca 2024 r. przestaje obowiązywać uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr XXXVIII/194/2001 z dnia 29 grudnia 2001r. o godzinach pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.) Zarząd Powiatu Obornickiego wyznaczył Aptekę Św. Zuzanny, prowadzoną w Obornikach, ul. Łazienkowa 1A do pełnienia dyżurów w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 roku we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w art. 1 pkt. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w godzinach od 12.00 do 16.00 i od 19.00 do 21.00 poza 25 grudnia 2024 r.

W pozostałe dni apteki, działające na terenie powiatu obornickiego, pracują zgodnie z rozkładami godzin pracy aptek ogólnodostępnych opublikowanymi na stronie BiP Powiatu w zakładce Powiatowy Informator Zdrowia 2024 r.