Starosta Obornicki informuje, że w dniach od 13 – 24 marca 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą tylko drogą telefoniczną i e-mail zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym poniżej.

 

Harmonogram dyżurów adwokatów i radców prawnych w Obornikach

Data dyżuru Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur telefon e-mail
13.03.2020 r. Monika Maćkowiak-Włodarczak 784 678 623 mmmw@mk-adwokaci.pl
16.03.2020 r. Rafał Kwaśnik 888 719 689 rafalkwasnik@hotmail.com
17.03.2020 r. Anna Przesławska 662 256 188 przeslawska.anna@gmail.com
18.03.2020 r. Karolina Ciastko 506 154 362 k.ciastko@kancelariawp.pl
19.03.2020 r. Alan Dudkiewicz 606 734 103 alanpoznan@wp.pl
20.03.2020 r. Agnieszka Kosicka 663 182 083 kancelaria@kosicka.com.pl
23 i 24.03.

2020 r.

Anna Jelińska 606 379 936 anna.jelinska@jelinska-adwokat.pl

W gminach Rogoźno i Ryczywół nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Pana Michała Bonczkowskiego
tel. 790 789 042
e-mail: kancelariawkp@gmail.com

Dyżury pod telefonem i e-mail pełnione będą:
– w poniedziałek od 14.00 do 18.00
– we wtorek od 14.00 do 18.00
– w środę od 14.00 do 18.00
– w czwartek od 7.00 do 11.00
– w piątek od 7.00 do 11.00

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, które można pobrać poniżej:

⇒ POBIERZ OŚWIADCZENIE
 POBIERZ WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ