W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Obornikach podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej. Za projekt odpowiedzialna będzie firma DROMAX Sp. z o.o. z Poznania.

Ta wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, to kolejny efekt dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatowym i gminnym. Gmina Oborniki zdecydowała się bowiem przekazać Powiatowi 250 tys. zł na projekt przebudowy, co stanowi 81,5 proc. całkowitej wartości zadania. Pozostałą cześć – 56.889 zł pokryje Powiat.

Ciąg ulic Czarnkowska, Rynek i Powstańców Wielkopolskich to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych Obornik. Naszym wspólnym celem z Gminą Oborniki jest jak najdalej idące przekształcenie tej drogi z tranzytowej na lokalną, jedynie z warunkowym dopuszczeniem ciężkiego ruchu w przypadku konieczności dojazdu do posesji – wyjaśnia Starosta Zofia Kotecka.

Przy podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji obecny był także Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. – Na przebudowę ulicy Czarnkowskiej, Rynek i Powstańców Wielkopolskich mieszkańcy Obornik czekają od lat. Przed projektantem trudne zadanie, bowiem oczekiwania są bardzo duże, oprócz usprawnienia ruchu także włączenie się w ciąg ścieżek pieszo – rowerowych, oraz kładka nad rzeką Wełną. Mam nadzieję że przy realizacji tej kolejnej wspólnej inwestycji z Powiatem Obornickim nie napotkamy na żadne niespodziewane przeszkody i sprawnie przeprowadzimy tę inwestycję – mówił tuż po podpisaniu umowy Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.