Starosta Obornicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1899 ze zm.) informuje o zamieszczeniu w dniu 05.09.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a (I piętro), na okres 21 dni, wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.