W czwartek na zaproszenie Starosty Obornickiego Zofii Koteckiej Oborniki odwiedziła I Wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc. W spotkaniu udział wzięli także Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Michał Bogacz, Radni Powiatowi Katarzyna Woźniak i Mariusz Drewicz, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach Magdalena Górna, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Michał Cieciora, Naczelnik Wydziału Informatyzacji, Promocji i Rozwoju Jakub Przybysz oraz zaproszeni goście – Magdalena i Adrian Krupczyńscy, przedsiębiorcy z Rogoźna działający w sektorze oświaty.

Podczas rozmów poruszono m.in. temat braku w Obornikach terenowego biura paszportowego. Władze Powiatu Obornickiego od kilku lat starają się o jego utworzenie w Starostwie Powiatowym. I Wicewojewoda wyraziła duże zrozumienie dla tej potrzeby i zadeklarowała gotowość do dalszych rozmów w tej sprawie, a także chęć współpracy w zakresie pozostałych zadań realizowanych przez Starostę, które pozostają pod nadzorem Wojewody.

Podczas wizyty Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc zapoznała się również z planowaną wspólnie przez Powiat Obornicki i Gminę Oborniki inwestycją, polegającą na przebudowie ul. Powstańców Wielkopolskich w Obornikach. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama przedstawił także założenia jednej z kluczowych dla oborniczan inwestycji, czyli przebudowy tzw. „małego mostu” w Obornikach.