29 sierpnia w parafii Kiszewo odbyły się doroczna dziękczynna msza św. dożynkowa. Tradycyjnie po niej w świetlicy wiejskiej w Bąblińcu spotkali się mieszkańcy miejscowego sołectwa. Integracyjne wydarzenie, które cieszyło się dużą frekwencją zorganizowała lokalna społeczność. Sala w świetlicy przyozdobiona została bukietem dożynkowym (wieniec od sołectwa złożony został wcześniej w kościele w Kiszewie), a miłemu spotkaniu towarzyszyły staropolskie potrawy. Gośćmi wydarzenia byli proboszcz kiszewski – ks. Jan Tetzlaff i sołtys, a przy tym Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Ilski.