W związku ze zbliżającą się akcją krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym, która odbędzie się 5 lutego informujemy, że od 26 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego.

Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym. Uprawnienia te znalazły się w ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Za nieobecność przysługuje wynagrodzenie jak za urlop.

Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności pracownika jest przedstawienie przez niego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznego oddawania krwi.

Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – 33 proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze. Uprawnienie przysługuje przez sześć miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia w przypadku dwóch dni wolnych od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, a jeśli chodzi o ulgę w komunikacji – zaświadczenie potwierdzające trzykrotne oddanie krwi lub osocza wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

AKCJA KRWIODAWSTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W OBORNIKACH ODBĘDZIE SIĘ 5 LUTEGO W GODZINACH 10-16.