Starostwo Powiatowe w Obornikach zachęca do wzięcia udziału w projekcie „Inteligentne kwalifikacje zawodowe”, organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Projekt rozpoczyna się 1 września 2020 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2021 roku. Skierowany jest zarówno do pracowników, osób planujących przebranżowienie, jak i osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Z uwagi na to, że projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 450 osób (45 kobiet i 405 mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne i nie uczestniczącym wcześniej w programie kształcenia ustawicznego „Uczenie się przez całe życie”.

Rodzaje kursów realizowanych w ramach projektu:

 1. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych
 2. Ślusarz spawacz
 3. Programowanie sterowników PLC S7-1200
 4. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 5. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych
 6. Montaż urządzeń chłodniczych
 7. Lutowanie miękkie i twarde
 8. Montaż i obsługa pomp ciepła
 9. Montaż i obsługa pieców na biomasę
 10. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej
 11. Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych
 12. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych
 13. Kurs chłodniczy
 14. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych
 15. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elementami symulatora lotu
 16. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Wszystkie realizowane w ramach projektu kursy zawodowe kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ckziupoznan.pl.
Mail: projektdorosli@ckziupoznan.pl
Tel: 61 66 06 600, 61 66 06 606

Do pobrania:

Arkusz_diagnostyczny_1
Arkusz_diagnostyczny_2