W czwartek w Starostwie Powiatowym odbyła się czwarta w tej kadencji Uroczysta Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Powodem było obchodzone w tym roku 25-lecie przywrócenia Powiatu Obornickiego.
Podczas obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Michał Bogacz przedstawił 25 lat historii powiatowego samorządu oraz uczcił pamięć o Radnych, których już wśród nas nie ma. Była to także okazja do wręczenia przez Starostę Zofię Kotecką i Wicestarostę Waldemara Cyranka podziękowań pracownikom, którzy rozpoczęli pracę w 1999 r., czyli w momencie utworzenia Starostwa.
 
O kierunkach rozwoju Powiatu decyduje jego zarząd oraz radni, ale to dobra organizacja Starostwa oraz jednostek organizacyjnych stanowi trzon rozwoju samorządu powiatowego. To Państwo macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami, pomagacie im w załatwianiu spraw, czuwacie nad prawidłowością urzędowych procedur. Robicie to z niesłabnącą energią i zaangażowaniem od wielu lat – mówiła podczas okolicznościowego przemówienia Starosta Zofia Kotecka.