Dziś (31 lipca) kończy się termin składania wniosków w ramach programu usuwania azbestu, realizowanego przez Powiat Obornicki.

Do tej pory wpłynęło około 200 wniosków, dotyczących usunięcia materiałów zawierających azbest. Dokładną ilość będziemy znać w momencie, kiedy spłyną do nas wszystkie wnioski z urzędów gmin, które odpowiedzialne są za ich przyjmowanie – wyjaśnia Karolina Bak, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Wnioski realizowane są na bieżąco. Prace związane z usuwaniem azbestu realizuje firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. Powiat Obornicki pokrywa 100 procent kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).