Dzięki Gminie Oborniki do Szpitala Powiatowego w Obornikach trafi 1,9 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia placówki, w tym m.in. aparatu RTG czy ambulansu.

Pieniądze dla obornickiej lecznicy udało się pozyskać dzięki członkostwu Gminy Oborniki w Metropolii Poznań, która otrzymała w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych (ZIT) duże środki zewnętrzne z przeznaczeniem na szpitale, znajdujące się obszarowo na terenach miast poszczególnych członków Metropolii. Po kilku dniach negocjacji i rozmów Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wynegocjował dla  Szpitala Powiatowego w Obornikach 1,8 mln zł. Dodatkowo jako wkład własny Gmina Oborniki dołoży do tej kwoty dodatkowe 100 tys. zł.

Sprzęt, którego zakup już zaplanowano to:

  • aparat RTG – kwota ok. 970 tys. zł,
  • ambulans wraz z wyposażeniem do systemu ZRM – kwota ok. 470 tys. zł,
  • stół sekcyjny, wózek do transportu trumien oraz wózki do przewozu zwłok – kwota ok. 60 tys. zł.Sprzęt ten jest niezbędny w dobie pandemii SARS-CoV-2 do prosektorium.
  • łóżka intensywnej terapii sztuk 4 wraz dodatkowym wyposażeniem, czyli materace oraz stoliki – kwota ok. 100 tys. zł,
  • aparat do znieczuleń oraz stół operacyjny – kwota ok. 200 tys. zł– sala cięć.