Podczas spotkania członków PCK i DRK w listopadzie ubiegłego roku w Obornikach, goście z Niemieckiego Czerwonego Krzyża sygnalizowali, że zaproszą delegację  Zarządu Rejonowego  PCK w Obornikach do złożenia wizyty w 2023 r. z okazji 75-lecia działalności Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Luchow-Dannenberg. Matthias Lippe, Kierownik Pogotowia DRK słowa dotrzymał i do Obornik dotarło oficjalne zaproszenie wystosowane przez  Wiceprezydenta DRK Dr Volkmara Schon,  Ministra Spraw  Wewnętrznych Dolnej Saksoni Daniele Behrens, Starosty Powiatu Luchow- Dannenberg Dagmary Schulz, Prezydenta Zarządu Powiatowego DRK Sonji Petersen i  Dyrektora DRK Thomasa Hidberg.

W piątek 18 sierpnia 2023 r.  do Dannenberg udała się delegacja  PCK w składzie: Urszula Bak, Mirosława Niemier, Jan Molski, Krzysztof Ostrowski, Andrzej Strugała – kierowca i Adam Maliński – tłumacz. Po przyjeździe członkowie polskiej delegacji udali się na  uroczystość 75-lecia działalności Niemieckiego Czerwonego Krzyża w powiecie Luchow- Dannenberg połączoną z otwarciem Centrum  Obrony Cywilnej (Centrum Zarządzania Kryzysowego z bazą 17 garaży dla pojazdów ratowniczych). Podczas uroczystości, wśród wystąpień znamienitych gości  m.in. z Zarządu Federalnego, Krajowego i Powiatowego DRK , Bundestagu  i Landtagu, głos zabrała również Urszula Bak Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Obornikach, przekazując gratulacje i życzenia oraz wręczając „Odznakę honorową  PCK” przyznaną przez Zarząd Główny PCK dla Zarządu Powiatowego DRK Luchow-Dannenberg. Ponadto indywidualne dyplomy uznania z okazji 15-lecia współpracy pomiędzy PCK i DRK wręczyła działaczom DRK: Eberhardowi von Plato, Matthiasowi Lippe, Sabine Lippe i Ulrikowi Herrmann. Następnie zwiedzono oddany do użytku imponujący obiekt.

W sobotę goście zwiedzili  Skansen – Muzeum Wendlandu w Lubbeln. Powitał ich  również  Bernd Bruno Meyer – od ponad 14 lat zaangażowany  w różne projekty  współpracy młodzieżowej, szkolnej i kulturalnej – Przyjaciel Zespołu Szkół w Objezierzu. Następnie delegacja udała się do Luchow, do budynku Starostwa gdzie mieści się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas jego zwiedzania można było  dokonać analizy i porównań  pomiędzy warunkami działania i procedurami  zarządzania kryzysowego w Polsce i Niemczech. Zwiedzono także bazę Pogotowia Ratunkowego DRK  i  Centrum Zarządzania Obrony Cywilnej w pawilonie DRK w Luchow. 

Gospodarze pokazali też w Clenze niedawno wybudowane w systemie trzech modułów  przedszkole dla 75 dzieci i żłobek  prowadzony przez DRK. W Świetlicy Środowiskowej – Domu  Pobytu Dziennego  DRK w Clenze odbyła się kolacja, w której wzięli udział Dagmara Schulz – Starosta powiatu, Torsten Petersen – Burmistrz Luchow, Uwe Schulz- Burmistrz Clenze,  Sonja Petersen – Prezydent  DRK w powiecie Luchow- Dannenberg,  Eberhard v. Plato – Honorowy Przewodniczący DRK , Matthias Lippe – Kierownik Powiatowy  Pogotowia Ratunkowego, Sascha Kruger – Kierownik Pogotowia Ratunkowego, Franciska  Geisler – Kierownik Pogotowia w Luchow, Uwe i Kerstin Schweitzer, Rene Schafer,  Sandra Kruger, Ulrike Herrmann, Sabine Lippe – członkowie Pogotowia Ratunkowego,  Vika Obopolenko,  Alina Fink i Elisabeth. Podczas kolacji rozmawiano o kierunkach dalszej współpracy i wspominano minione 15-lecie, a polska delegacja wręczyła gospodarzom upominki z Ziemi Obornickiej. Gospodarze zostali zaproszeni do rewizyty w listopadzie 2023 r. w powiecie obornickim.

Zarząd Rejonowy PCK w Obornikach kieruje do szczególne podziękowania dla Burmistrza Obornik Tomasza Szramy za zabezpieczenie logistyczne w postaci udostępnienia mikrobusu i kierowcy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Adam Maliński.