W poniedziałek, 25 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się powiatowe eliminacje XVIII Wielkopolskiej Olimpiady ”Wiedzy Konsumenckiej”. Jej celem jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, tworzenie zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu a także pośrednio zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i możliwości obrony przez rzeczników konsumentów.

Eliminacje przebiegały w formie pisemnego egzaminu testowego ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego takich jak:

1.ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
2.ustawa o prawach konsumenta,
3.ustawa o kredycie konsumenckim,
4.ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
5. ustawa Prawo bankowe,
6. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Udział w olimpiadzie wzięło 16 uczniów z trzech szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Obornickiego.

Po sprawdzeniu wyników komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu:
1 miejsce – Aleksandra Abraham z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie,
2 miejsce – Dominik Reish z Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.
3 miejsce – Patrycja Karolczak z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach,

Zwycięzcy z rąk Starosty Zofii Koteckiej, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu. Finaliści eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 17 kwietnia w sali  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Organizatorami Olimpiady są: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Rzecznik Finansowy, Federacja Konsumentów – kluby w Wielkopolsce, Wielkopolski Inspektorat Wojewódzki Inspekcji Handlowej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz starostwa powiatowe województwa wielkopolskiego.