40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a przedstawicielami strajkujących robotników. Z tej okazji władze Powiatu Obornickiego i Gminy Oborniki wraz z przedstawicielami NSZZ Solidarność przy Ruukki Polska złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstanie N.S.Z.Z. Solidarność, znajdującą się przy budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Podczas uroczystości Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wspomniał ważne postaci obornickiej Solidarności, a Sekretarz Gminy Oborniki Krzysztof Nowacki, przybliżył tło historyczne wydarzeń, które rozgrywały się w Obornikacg w latach 80. Samą zaś ideę Solidarności omówiła w swym przemówieniu Bożena Biedna, wiceprezes obornickiego Związku.

W ten symboliczny sposób chcemy oddać hołd działaczom opozycji w okresie PRL, którzy zapoczątkowali przemiany, zmierzające do upadku komunizmu w Polsce i Europie – mówi Starosta, Zofia Kotecka.

 

Strajki, które doprowadziły do porozumień sierpniowych w 1980 roku, były reakcją ludzi na pogarszające się z roku na rok warunki życia. Niezadowolenie społeczne spowodowane było systemem represyjnym i kryzysem gospodarczym. Robotnicy poprzez strajki zmusili władze, by ta ich wysłuchała. Spisano 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych.

MKS domagał się też m.in.: prawa do strajku; wolności słowa, druku i publikacji; przywrócenia do pracy zwolnionych z powodów politycznych; podjęcia działań na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu; wypłacenia strajkującym wynagrodzenia za okres strajku; wzrostu płac o 2 tys. zł; pełnego zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe; doboru kadry kierowniczej według kompetencji, a nie przynależności partyjnej; wprowadzenia kartek na mięso i przetwory do czasu opanowania sytuacji na rynku; obniżenia wieku emerytalnego; poprawy warunków pracy służby zdrowia; zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach; wprowadzenia płatnego, trzyletniego urlopu macierzyńskiego; skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie; wprowadzenia wszystkich sobót jako dni wolnych od pracy.

Pierwsze porozumienie między stroną rządową i strajkującymi podpisane zostało 30 sierpnia w Szczecinie. 31 sierpnia podpisano porozumienie gdańskie. 3 września 1980 r. zawarto porozumienie w Jastrzębiu na Górnym Śląsku, a czwarte i ostatnie w Katowicach 11 września.

MKS deklarował zakończenie trwającego dwa tygodnie strajku. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.

10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Wkrótce związek liczył niemal 10 mln członków (było to 80 proc. pracowników państwowych).