Na podstawie Zarządzenia nr 23.2024 Starosty Obornickiego z dnia 27 maja 2024 r. właściciele zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą ubiegać się o wydanie znaku informującego, o tym że zabytek podlega ochronie.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego, o tym że zabytek podlega ochronie;
  2. Informacja oraz zdjęcie lub szkic ze wskazanym miejscem umieszczenia znaku informacyjnego na zabytku;
  3. Zgoda współwłaściciela/użytkownika wieczystego/współużytkowników wieczystych zabytku nieruchomego. 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Obornikach.