Wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy Rogoźno wpisanych do rejestru zabytków.

Lp.

Miejscowość

Obiekt

1.             

Budziszewko

Kościół filialny pw. św. Jakuba

2.

Budziszewko

Zespół pałacowy: pałac

3.

Budziszewko

Zespół pałacowy: park

4.

Cieśle

Dom

5.

Gościejewo

Park dworski

6.       

Jaracz – Młyn

Zespół osady młyńskiej: młyn

7.       

Jaracz – Młyn

Zespół osady młyńskiej: dom młynarza

8.       

Jaracz – Młyn

Zespół osady młyńskiej: stajnia

9.       

Marlewo

Dwór

10.    

Parkowo

Kościół pw. św. Małgorzaty

11.    

Parkowo

Dzwonnica

12.    

Pruśce

Kościół pw. św. Stanisława

13.    

Pruśce

Cmentarz

14.    

Pruśce

Grobowiec rodziny Szułdrzyńskich

15.    

Pruśce

Ogrodzenie

16.    

Pruśce

Szpaler lip otaczających ogrodzenie

17.    

Pruśce

Plebania

18.    

Rogoźno

Kościół pw. św. Wita

19.    

Rogoźno

Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki pw. Świętego Ducha

20.    

Rogoźno

Dzwonnica

21.    

Rogoźno

Plebania

22.    

Rogoźno

Cmentarz parafialny

23.    

Rogoźno

Cmentarz ewangelicki

24.    

Rogoźno

Ratusz, pl. Marcinkowskiego 1

25.    

Rogoźno

Kompleks budynków Seminarium Nauczycielskiego

26.    

Rogoźno

Zabudowa ulicy Gościnnej

27.    

Rogoźno

Dom, ul. Kilińskiego 5

28.    

Rogoźno

Sąd, obecnie szkoła

29.    

Rogoźno

Zabudowa ulicy Mała Poznańska

30.    

Rogoźno

Zabudowa placu Marcinkowskiego

31.    

Rogoźno

Sąd, obecnie dom mieszkalny

32.    

Rogoźno

Dom, pl. Powstańców Wielkopolskich 7

33.    

Rogoźno

Zabudowa ulicy Wielka Poznańska

34.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 14

35.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 22

36.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 29

37.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 30

38.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 35

39.    

Rogoźno

Dom, ul. Wielka Poznańska 66

40.    

Ruda

Młyn wodny

41.    

Ruda

Teren zespołu młyna: droga, grobla, kanał ze stawem

42.    

Sierniki

Zespół pałacowy: pałac

43.    

Sierniki

Zespół pałacowy: 2 oficyny

44.    

Sierniki

Zespół pałacowy: park

45.    

Słomowo

Zespół pałacowy: pałac

46.    

Słomowo

Zespół pałacowy: oficyna

47.    

Słomowo

Zespół pałacowy: park

48.    

Studzieniec

Zespół dworski: dwór

49.    

Studzieniec

Zespół dworski: park

50.    

Wełna

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża

51.    

Wełna

Pałac

52.    

Wełna

Oficyna

53.    

Wełna

Kolumna nr 1 (znak graniczne majątku)

54.    

Wełna

Kolumna nr 2 (znak graniczny majątku)