Wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy Oborniki wpisanych do rejestru zabytków.

Lp.

Miejscowość

Obiekt

1.       

Bąblin

Zespół dworski: willa ob. dom misyjny misjonarzy

2.

Bąblin

Zespół dworski: park

3.

Gołaszyn

Pałac

4.

Gołaszyn

Spichlerz szachulcowy

5.

Gołębowo

Zespół dworski: dwór

6.       

Gołębowo

Zespół dworski: park

7.       

Górka

Zespół dworski: dwór

8.       

Górka

Zespół dworski: park

9.       

Kowanowo

Park dworski

10.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: budynek administracyjno-gospodarczy

11.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: pawilon 1

12.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: pawilon 2

13.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: pawilon 3

14.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: budynek gospodarczy

15.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: willa lekarza

16.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: przytułek

17.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: dom mieszkalny 1

18.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: dom mieszkalny 2

19.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: leżakownia 1

20.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: leżakownia 2

21.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: leżakownia 3

22.    

Kowanówko

Zespół szpitalny: park

23.    

Kowanówko

Zespół dworski Dąbrowskich: dwór

24.    

Kowanówko

Zespół dworski Dąbrowskich: oficyna

25.    

Kowanówko

Zespół dworski Dąbrowskich: park z alejami dojazdowymi

26.    

Kowanówko

Park sanatoryjny „Miłowody”

27.    

Lulin

Park

28.    

Łukowo

Kościół pw. św. Michała Archanioła

29.    

Łukowo

Zespół pałacowy: pałac

30.    

Łukowo

Zespół pałacowy: park

31.    

Łukowo

Zespół pałacowy: spichlerz

32.    

Maniewo

Kościół pw. św. Mikołaja

33.    

Maniewo

Brama-dzwonnica

34.    

Maniewo

Ogrodzenie

35.    

Nieczajna

Park dworski

36.    

Niemieczkowo

Zespół dworski: dwór szachulcowy

37.    

Niemieczkowo

Zespół dworski: park

38.    

Objezierze

Kościół pw. św. Bartłomieja

39.    

Objezierze

Plebania

40.    

Objezierze

Zespół pałacowy: pałac

41.    

Objezierze

Zespół pałacowy: park

42.    

Objezierze

Zespół pałacowy: dom ogrodnika

43.    

Objezierze

Dom ludowy

44.    

Oborniki

Układ urbanistyczny miasta

45.    

Oborniki

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

46.    

Oborniki

Kościół pw. Świętego Krzyża

47.    

Oborniki

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. pw. św. Józefa

48.    

Oborniki

Skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów, obecnie magazyn

49.    

Oborniki-Rudki

Zespół dworski: dwór

50.    

Oborniki-Rudki

Zespół dworski: park

51.    

Oborniki-Rudki

Zespół dworski: podwórze z zabudowaniami gospodarczymi i stawem (stajni z kuźnią, obora, magazyn paszowy)

52.    

Ocieszyn

Kaplica pw. św. Wawrzyńca

53.    

Ocieszyn

Ogrodzenie oraz teren otoczenia kaplicy

54.    

Ocieszyn

Zespół dworski: dwór

55.    

Ocieszyn

Zespół dworski: park

56.    

Popówko

Park dworski

57.    

Rożnowo

Kościół pw. św. Katarzyny

58.    

Rożnowo

Park

59.    

Ruks Młyn

Zespół dawnego młyna: młynarzówka

60.    

Ruks Młyn

Zespół dawnego młyna: dworek

61.    

Stare Osowo

Park

62.    

Stobnica

Młyn wodny

63.    

Stobnica

Most kolejowy na rzece Warcie z przyczółkami

64.    

Urbanie

Zespół dworski: dwór

65.    

Urbanie

Zespół dworski: park z aleją

66.    

Wargowo

Zespół dworski: dwór

67.    

Wargowo

Zespół dworski: park