Powiat Obornicki obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialnego: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno, gminę wiejską Ryczywół. Każda z gmin uchwaliła gminne programy opieki nad zabytkami:

  • Gmina Oborniki:

Rada Miejska w Obornikach uchwałą nr LV/641/22 z dnia 28 września 2022 r. przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Oborniki na lata 2022-2025,

  • Gmina Rogoźno:

Rada Miejska w Rogoźnie uchwałą nr LXII/606/2022 z dnia 9 marca 2022 r. przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Rogoźno na lata 2022-2025,

  • Gmina Ryczywół:

Rada Gminy Ryczywół uchwałą nr XLIII/392/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. przyjęła Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Ryczywół na lata 2023-2026.