Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Klupczyński podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Nieczajna-Kowalewko. W ramach dwuetapowego zadania wykonane zostaną prace związane z przebudową nawierzchni bitumicznej na łącznej długości blisko 2000m. Przebudowane zostaną też istniejące zatoki autobusowe oraz położony zostanie nowy chodnik. Wartość zadania to 2.330.378,53 zł. Prace zgodnie z umową mają potrwać 6 miesięcy.