UCHWAŁĄ NR 18/24 ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniono termin naboru wniosków w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-obornickiego-w-2024-r