Pomniki przyrody to obiekty, które zostały uznane za wyjątkowe ze względu na swój wartościowy charakter przyrodniczy. W powiecie obornickim ustanowionych zostało aż 173 pomników przyrody. Pomniki przyrody są ważnym elementem naszego dziedzictwa przyrodniczego i warto zadbać o ich ochronę.

BROSZURA INFORMACYJNA – POMNIKI PRZYRODY W POWIECIE OBORNICKIM [POBIERZ]

 

„Edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska lub przyrody w powiecie obornickim – zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych”
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”