Gospodarka leśna w lasach niestanowiących Skarbu Państwa jest regulowana przez ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Właściciele prywatnych działek leśnych mogą prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasów bądź na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. W ramach gospodarki leśnej mogą być prowadzone prace związane z pozyskiwaniem drewna, pielęgnacją drzewostanów oraz ochroną lasu przed szkodnikami i pożarami.

BROSZURA INFORMACYJNA – LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE OBORNICKIM [POBIERZ]

 

„Edukacja w zakresie ekologii, ochrony środowiska lub przyrody w powiecie obornickim – zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych”
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.