Azbest jest problemem, który dotyka nas wszystkich – właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości oraz każdego, kto żyje w środowisku, gdzie azbest występuje. Z tego powodu należy podchodzić z należytą powagą do szkodliwego oddziaływania azbestu oraz jego odpadów. Działania, które podejmujemy, muszą być skuteczne i spójne. W tym celu, przedstawiam Państwu niniejsze opracowanie, które ma na celu zachęcenie do podjęcia działań mających na celu usunięcie azbestu z terenu naszego powiatu. Zarówno administracja rządowa i samorządowa, jak i każdy z nas powinien działać na rzecz usunięcia tego szkodliwego materiału.

BROSZURA INFORMACYJNA – AZBEST

 

„Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa (wydanie publikacji i produkcja audycji radiowej)
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.”