Ochrona_Środowiska
Rusza konkurs „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Obornickim”!

Rusza konkurs „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Obornickim”!

Zachęcamy Mieszkańców Powiatu Obornickiego do udziału w konkursie, w którym wybierzemy najpiękniejsze przydomowe ogrody i działki ROD. Aby wziąć udział w zabawie należy do 11 października 2023 r. złożyć w Starostwie Powiatowym w Obornikach do 5 fotografii swojego ogrodu lub działki w formacie zbliżonym do A4. Fotografie ogrodu muszą mieć załączoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby biorącej udział w konkursie. Prace będą ocenianie pod względem walorów estetycznych i kompozycji doboru roślin, różnorodności botanicznej, obiektów małej architektury, walorów ekologicznych (np.: różnorodność rabat, obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt, drzewa i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak gatunków obcych ekspansywnych), walorów użytkowych (np. warzywa, zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.) oraz dobrych praktyk ogrodniczych (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa)

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wykładu prowadzonego przez Panią Alicję Wójcik z Centrum Ogrodniczego w Bogdanowie, który odbędzie się 17 października 2023r o godzinie 11:00 na sali sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Obornikach. Komisja Konkursowy wyłoni 5 zwycięzców, w tym jednego głównego laureata z najpiękniejszym ogrodem w Powiecie Obornickim. Fotografie konkursowe będą w dniu 17 października 2023r., wyeksponowane na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach. Po wykładzie odbędzie się wręczenie nagrody posiadaczom najpiękniejszego ogrodu. Nagrodą w konkursie jest bon do wykorzystania w Centrum Ogrodniczym w Bogdanowie (w terminie 7 dni od otrzymania nagrody) na sadzonki roślin ogrodowych, w wysokości 500 zł dla właściciela najpiękniejszego ogrodu oraz 400 zł dla pozostałych czterech zwycięzców. Dodatkowo właściciel najpiękniejszego ogrodu, będzie miał możliwość nagrania filmu z Panią Alicją Wójcik i wypromowanie swojego ogrodu w serwisie internetowym YouTube „Zaczarowany Ogród Alicji”.

 

Szczegółowy REGULAMIN KONKURSU dostępny jest TUTAJ.

Przy drogach powiatowych pojawiły się sadzonki drzew miododajnych

Przy drogach powiatowych pojawiły się sadzonki drzew miododajnych

W trzech miejscowościach Powiatu – Gołębowie, Studzieńcu i Ryczywole w pasie dróg powiatowych posadzono miododajne lipy drobnolistne. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości roślin miododajnych w naszym regionie, poprawa mikroklimatu oraz zapewnienie pszczołom źródła pyłku.

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o zagrożeniach związanych z masowym ginięciem pszczół. Jednym z powodów występowania tego zjawiska jest systematycznie zmniejszająca się tzw. baza pożytkowa, czyli baza roślin, które potencjalnie mogą dostarczyć pożywnego nektaru i pyłku kwiatowego. Jednym z najlepszych sposobów na rozwiązanie problemu jest właśnie sadzenie drzew i krzewów miododajnych.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.440 zł.

 

 

Wyłoniono firmę, która będzie usuwać azbest na terenie powiatu

Wyłoniono firmę, która będzie usuwać azbest na terenie powiatu

Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornickich uprzejmie informuje, że została wyłoniona firma która będzie usuwać wyroby zawierające azbest z terenu powiatu obornickiego.

Wykonawcą zadania jest firma: ECO-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Przedstawiciel ECO-POL Sp. z o.o. będzie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do udziału w programie w celu ustalenia terminu wykonania usługi.

Ponadto informuje się, że termin składania nowych wniosków o udział w programie wyznaczono do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na: https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-powiatu-obornickiego-w-2023-r

Zwycięzcy konkursu ekologicznego nagrodzeni

Zwycięzcy konkursu ekologicznego nagrodzeni

Środowa Sesja Rady Powiatu Obornickiego rozpoczęła się miłym akcentem, jakim było wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi.
Konkurs realizowany przez Wydział Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach polegał na wypełnieniu testu on-line, w którym pytania dotyczyły zagadnień ekologicznych. Najlepszy wynik spośród uczestników zabawy uzyskali:

1. Pan Lucjan Pacholczak z Budziszewka
2. Pani Ewelina Dreger z Obornik
3. Pani Marta Banda z Radomia

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Starosty Obornickiego, Zofii Koteckiej.

 

 

Nadleśnictwo kupi grunty do zalesienia

Nadleśnictwo kupi grunty do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Krucz ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia. W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: krucz@pila.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Krucz, Krucz 28, 64720 Lubasz.

Oferta powinna zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy adres, telefon do kontaktu, ewentualnie adres email;


2) opis nieruchomości podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;


3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;


4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie

wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;


5) propozycję ceny.


Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa Krucz

w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 2551825 wew. 27

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów
Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: sarbia@pila.lasy.gov.pl
lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46; 64-700 Czarnków. przejdź do artykułu »