Ochrona_Środowiska
Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów
Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: sarbia@pila.lasy.gov.pl
lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46; 64-700 Czarnków. przejdź do artykułu »