Nieodpłatna Pomoc Prawna

PORADNIK – JAK SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
(Więcej poradników znajduje się na dole strony)

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi Ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

 

Każdy uprawniony do NPP-NPO może sam zarejestrować się na wizytę. Umawianie wizyt odbywa się według następujących zasad:

  1. Zgłoszenie terminu porady może być dokonane za pomocą strony np.ms.gov.pl, pod strona pomoc  prawna, porady obywatelskie, mediacja;    
  2. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych;
  3. W sytuacjach nagłych osoba uprawniona proszona jest o kontakt z powiatem.

 

⇒  ZAREZERWUJ TERMIN WIZYTY NIEODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ PRZEZ INTERNET ⇐

 

Zgłoszenie wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można dokonywać również pod numerem telefonu :
61/2973102, 61/2973160 lub 61/2973148 w poniedziałki od 8:00 do 15:00, od wtorku do piątku w godzinach od 07:00 – 14.00.

Na czym polega usługa?

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla Ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do Twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku (sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Co musisz przygotować?

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) –  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.

 

Ile będziesz czekać?

Termin zależy od liczby osób, które zgłoszą się do punktu. Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością.

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ ⇐ POBIERZ

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ⇐ POBIERZ

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OBORNICKIEGO

 

L.p

Nazwa  jednostki

Zakres poradnictwa

Adres

Telefon  (e-mail)

Dni i godziny działania

Kryteria dostępu

 

 

 

 

1.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny

 

 

Poradnictwo

z zakresu pomocy społecznej

 

 

 

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

 

 

 

61/2962737; 61/2961322

pomoc@opsoborniki.pl

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, zespół interdyscyplinarny

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.00 – 15.00

(Radca Prawny i Psycholog po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym)

 

 

Każdy mieszkaniec gminy

 

 

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny

Poradnictwo

z zakresu pomocy społecznej

ul. Kościuszki 41B

64-610

Rogoźno

67/2617508

lub

785009441

opsrogozno@poczta.onet.pl

 

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Każdy mieszkaniec gminy

 

 

3.

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny do spraw przemocy i uzależnień

 

Poradnictwo

w sprawach przemocy

i uzależnień, problemy wychowawcze (psycholog)

Wszystkie inne porady (prawnik)

 

 

ul. Fabryczna 5

64-610

Rogoźno

 

 

 

785009448

 

 

 

 

695921116

 

 

 

785009454

ewelinakapela@wp.pl

 

 

 

Terapeuci ds. uzależnień

Środa i piątek 16.00 – 21.00

(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

 

Psycholog

Poniedziałek 16.00 – 20.00

(w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie)

 

Prawnik

Wtorek 10.00 – 17.00

Środa i czwartek

7.30 – 13.00

 

Każdy mieszkaniec gminy

 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

ul. Mickiewicza 10

64-630 Ryczywół

67/2837635

ops@ryczywol.pl

 

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Każdy mieszkaniec gminy

 

5.

 

Punkt Konsultacyjny

Każda sprawa, która wymaga porady psychologicznej lub prawniczej

ul. Szkolna 2

64-630 Ryczywół

 

67/2837635

ops@ryczywol.pl

 

Psycholog

Wtorek 16.00 – 18.00

Prawnik

w 1 i 3 poniedziałek miesiąca

13.00 – 15.00

Każdy mieszkaniec gminy

6.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Prawo konsumencki

Starostwo Powiatowe

ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

61/2973128

prk@powiatobornicki.pl

Poniedziałek – piątek

8.00 – 12.00

 

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

7.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Logopeda

ul. Mickiewicza 4

64-600 Oborniki

 

61/2960439

Poniedziałek – piątek

8.00 – 15.00

(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym)

Każdy mieszkaniec powiatu

 

8

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

 

ul. Wojska Polskiego 1

64-610 Rogoźno

67/2618316

ppprogozno@poczta.onet.pl

Poniedziałek – piątek

8.00 – 15.00

Dzieci do 25 roku życie z gminy Rogoźno

9.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach

Poradnictwo z zakresu uzależnień

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

 

61/2965777

609009593

gkrpa@oborniki.pl

Poniedziałek i wtorek

10.00 – 14.00

Środa

13.00- 17.00

Piątek 10.00 – 14.00

Terapeuta

Sobota

8.00 – 12.30

Każdy mieszkaniec powiatu

 

 

10.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, psychologiczne, rehabilitacji społecznej

 

 

ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

 

 

61/2973126

pcpr@powiatobornicki.pl

 

Poniedziałek

8.00 – 16.00

Wtorek – piątek

7.00 – 15.00

 

Każdy mieszkaniec powiatu

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

 Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul.11 Listopada 2A

w poniedziałek od 12.00 do 16.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00

Gmina Rogoźno, ul. Fabryczna  5

w poniedziałek od 14.00 do 18.00,
w środę od 14.00 do 18.00
w czwartek od 7.00 do 11.00

Gmina Ryczywół, ul. Szkolna 1

we wtorek od 14.00 do 18.00
w piątek od 7.00 do 11.00

Zawiadamiamy, że na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat.54

 

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z  innych źródeł.

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach ( informacja na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców ).

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

EDUKACJA PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OBORNICKIEGO

W ramach działań w zakresie edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Obornickiego opracowane zostały poradniki i filmy krótkometrażowe o tematyce prawnej, z którymi można zapoznać się poniżej.

E-PORADNIKI

 

FILMY EDUKACYJNE