Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi Ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

 

⇒  ZAREZERWUJ TERMIN WIZYTY NIEODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ PRZEZ INTERNET ⇐

 

Zgłoszenie wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można dokonywać również pod numerem telefonu :
61/2973102 lub 61/2973142 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 14.50.

 

Na czym polega usługa?

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla Ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do Twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

 

Kto może skorzystać?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

 

Co musisz przygotować?

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) –  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.

 

Ile będziesz czekać?

Termin zależy od liczby osób, które zgłoszą się do punktu. Pomoc jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów pomoc uzyskasz poza kolejnością.

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ ⇐ POBIERZ

 

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Obornickiego

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny w Obornikach – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej;
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interwencyjny w Rogoźnie – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej;
 3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny do spraw przemocy i uzależnień w Rogoźnie – Poradnictwo w sprawach przemocy i uzależnień, problemy wychowawcze (psycholog). Wszystkie inne porady (prawnik);
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole – Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej;
 5. Punkt Konsultacyjny w Ryczywole – Poradnictwo prawne i psychologiczne;
 6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Obornikach – Prawo konsumenckie;
 7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Obornikach – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Logopeda;                                                                                                                             
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie – Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
 9. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach -Poradnictwo z zakresu uzależnień;
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach – Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, psychologiczne, rehabilitacji społecznej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana:

 Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul.11 Listopada 2A

w poniedziałek od 13.00 do 17.00
od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00

 

Gmina Rogoźno, ul. Fabryczna  5

w poniedziałek od 14.00 do 18.00,
w środę od 14.00 do 18.00
w czwartek od 7.00 do 11.00

 

Gmina Ryczywół, ul. Mickiewicza 14 ( Biblioteka Publiczna)

we wtorek od 14.00 do 18.00
w piątek od 7.00 do 11.00

 

UWAGA!

od 13 marca 2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje udzielane będą tylko drogą telefoniczną i e-mail zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym poniżej.

Harmonogram dyżurów adwokatów i radców prawnych w Obornikach

Data dyżuru Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur telefon e-mail
13 – 17.07.2020 r.
24 – 28.08.2020 r
5 – 9.09.2020 r.
Monika Maćkowiak-Włodarczak 784 678 623

mmw@mk-adwokaci.pl

6 i 20.07.2020 r.
3,17 i 31.08.2020 r.
14 i 28.09.2020 r
Rafał Kwaśnik 888 719 689 rafalkwasnik@hotmail.com
07 i 21.07.2020 r.
4 i 18.08.2020 r.
1,15 i 29.09.2020 r
Anna Przesławska 662 256 188 przeslawska.anna@gmail.com
8 i 22.07.2020 r.
5 i 19.08.2020 r.
2,16 i 30.09.2020 r.
Karolina Ciastko 506 154 362 k.ciastko@kancelariawp.pl
9 i 23.07.2020 r.
6 i 20.08.2020 r.
3 i 17.09.2020 r.
Alan Dudkiewicz 606 734 103 alanpoznan@wp.pl
10 i 24.07.2020 r.
7 i 21.08.2020 r.
4 i 18.09.2020 r.
Agnieszka Kosicka 663 182 083 kancelaria@kosicka.com.pl
27 – 31.07.2020 r.
7 – 11.09.2020 r
Anna Jelińska     

606 379 936

 

anna.jelinska@jelinska-adwokat.pl    
1 – 3.07.2020 r.
10 -14.08.2020 r.
21 – 25.09.2020 r.
Szymon Stypuła 501781131 kancelaria@adwokat-stypula.pl

 

W gminach Rogoźno i Ryczywół nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez Pana Michała Bonczkowskiego tel. 790 789 042; e-mail kancelariawkp@gmail.com