Pragniemy poinformować, iż Powiat Obornicki realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie”

Projekt realizowany jest w okresie od 01-06-2022 do 30-06-2023 na terenie Powiatu Obornickiego – Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Celem głównym projektu jest:

 • podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 50 uczniów z Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
 • podniesienie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 4 nauczycieli
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie w wyniku doposażenia 6 pracowni zawodowych
 • ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej dla 50 uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Grupę docelową projektu stanowić będą:

 • 2 szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie zawodowe (Technikum i Szkoła Branżowa I stopnia)
 • 50 uczniów ZS – 5 uczniów Szkoły branżowej uczący się w zawodzie spawacza
  45 uczniów  Technikum:

– technik mechanik

– technik spawalnictwa

– technik ekonomista

– technik informatyk

– technik logistyk

 • 4 nauczycieli (3K) praktycznej nauki zawodu pracujący w ZS

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • Przystosowanie pracowni spawalniczej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.
 • Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego.
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego – kursy/szkolenia.
 • Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego – kursy/szkolenia.
 • Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego – staże i zajęcia.
 • Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów Technikum Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego ( zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe i kompetencje uniwersalne na rynku pracy).
 • Wsparcie uczniów Technikum Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego.

Biuro projektu znajduje się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, 64-610 Rogoźno.

Całkowita wartość projektu: 507 533,34 zł

Dofinansowanie projektu: 456 780,00 zł