W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Obornicki realizuje zadania:

  1. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 1352P w m. Ninino wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych”
  2. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 2055P w m. Maniewo wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych”
  3. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 1847P w m. Oborniki wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia dwóch przejść dla pieszych, zlokalizowanych odpowiednio przy przychodni oraz przystanku”
  4. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 2051P w m. Objezierze w zakresie przebudowy fragmentu chodników wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych (przejście przy szkole), a także poprzez przebudowę DP nr 2051P w m. Objezierze w zakresie przebudowy fragmentu chodników wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych (przejście przy świetlicy)”
  5. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 2038P w m. Parkowo w zakresie wykonania fragmentu chodnika wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych (przejście przy szkole) oraz poprzez przebudowę DP nr 2038P w m. Parkowo w zakresie wykonania fragmentu chodnika i przejścia dla pieszych (przejście przy Remizie OSP)”
  6. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 1846P w m. Ryczywole w zakresie wykonania fragmentu chodnika do przejścia dla pieszych wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu oraz wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych”
  7. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 2029P w m. Rogoźnie – ul. Wielka Poznańska w zakresie wykonania fragmentu chodnika do przejścia dla pieszych wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu”
  8. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu poprzez przebudowę DP nr 1847P w m. Słonawy w zakresie wykonania fragmentu chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przejścia”.

 

1352P-Ninino-informacja-o-dofinansowaniu

 

1846P-Ryczywół-informacja-o-dofinansowaniu

 

1847P-Oborniki-informacja-o-dofinansowaniu

 

1847P-Słonawy-informacja-o-dofinansowaniu

 

2029P-Rogoźno-informacja-o-dofinansowaniu

 

2038P-Parkowo-informacja-o-dofinansowaniu

 

2051P-Objezierze-informacja-o-dofinansowaniu

 

 

2055P-Maniewo-informacja-o-dofinansowaniu