Telefon komórkowy Motorola, koloru czarnego w silikonowym etui, który został znaleziony w Bogdanowie, przy bloku nr 11L, w dniu 27.07.2022 r.

Termin odbioru w/w rzeczy upływa w dniu 27 lipca 2024 r.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo własności, a w przypadku braku takiego dokumentu, po złożeniu szczegółowego opisu tej rzeczy, czyli określeniu wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura.