Znaleziono w Obornikach przy ul. Wodnej rower marki „Carrina Rayon” Termin odbioru upływa w dniu 05.10.2025 r.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest okazanie dokumentu potwierdzającego prawo własności, a w przypadku braku takiego dokumentu, po złożeniu szczegółowego opisu tej rzeczy, czyli określeniu wyglądu, znaków szczególnych i podaniu cech świadczących, że dana rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura.