Z przykrością zawiadamiamy, iż odszedł od nas Jerzy Kubiak, wybitny oborniczanin, sportowiec, wychowawca, trener.

Pan Jerzy Kubiak to wychowawca wielu pokoleń wybitnych sportowców oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Mieszkańcom naszego miasta Jerzy Kubiak kojarzy się przede wszystkim z piłką ręczną. I to właśnie wraz z pojawieniem się Pana Jerzego w Obornikach ta dyscyplina sportu rozpoczęła tutaj swoją historię. Jego silna osobowość i wielkie zaangażowanie spowodowały, że wielu młodych oborniczan zaczęło aktywnie działać w dziedzinie sportu, a szczególnie piłki ręcznej.

Jako trener i nauczyciel wychowania fizycznego osiągnął wiele sukcesów sportowych. Zespoły szkolne pod Jego opieką zdobywały dwukrotnie srebrne medale mistrzostw Polski i kilkanaście razy sięgały po złote medale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Największym jednak osiągnięciem było doprowadzenia zespołu obornickiej Sparty do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 11 Ligi Państwowej. Perez cały czas Pan Kubiak był też aktywnym działaczem sportowym to strukturach Szkolnego Związku Sportowego, gdzie piastował odpowiedzialne funkcja Sekretarza ZSZ Obornikach, członka Zarządu Wojewódzkiego SRS. Był działaczem Związku Piłki Ręcznej o Polsce oraz członkiem zarządu obornickiej Sparty. Przyczynił się do powstania wielu obiektów sportowych w Obornikach.

Za swoją wybitną działalność Pan Jerzy Kubiak był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Oprócz wielu nagród Ministra i Kuratora Oświaty i Wychowania, został m.in. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej’’ ¡ Diamentową Odznaką Związku Piłki Ręcznej w Polsce, medalem Zasłużony dla Ziemi Obornickiej.

Pan Jerzy Kubiak to człowiek, który wiele uczynił dla dobra obornickiego sportu i naszego społeczeństwa, często koszem swego zdrowia, życia osobistego i rodzinnego. Swoim niezwykłym zaangażowaniem, ciężką, wytrwałą i godną podziwu pracą zaskarbił sobie przyjaźń, szacunek i uznanie.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.