Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach zawiesza posiedzenia składów orzekających od dnia 12.03.2020r. do 31.03.2020r. z możliwością przedłużenia ww. terminu.