Internat przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu to drugi po Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku budynek oświatowy, który w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną termomodernizację. W ramach prac został ocieplony stropodach i ściany zewnętrzne, zmodernizowana została instalacja grzewcza, zamontowano instalacje fotowoltaiczną i wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Odbiór prac, w którym udział wzięli Starosta Zofia Kotecka, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Ilski i Zbigniew Nowak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Objezierzu Roman Ostrowski odbył się w ubiegły piątek.

Jak podkreśliła Starosta Zofia Kotecka, termomodernizacja jest kolejnym krokiem po przeprowadzonych w 2021 r. pracach remontowych, które podniosły standard internatu. Kolejną inwestycją, która czeka na realizację jest remont sanitariatów.

Koszt przeprowadzonej termomodernizacji to 900.000,00 zł. Powiat Obornicki otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 85 proc. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.