Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu poniżej.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych