Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Obornikach informuje, że w dniu 15.05.2020r. wydał decyzję o zniesieniu obowiązku dalszego odbywania kwarantanny nakazanej pacjentom i personelowi Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Obornikach od dnia 6.05. do 19.05.2020r. na terenie Oddziału Chirurgicznego.

W dniu 13.05.2020r. pobrano ostatnie wymazy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 od personelu i pacjentów tego oddziału. Wobec uzyskanych ujemnych wyników badania u wszystkich przebadanych postanowiono zdjąć obowiązek dalszego odbywania kwarantanny przez te osoby, co umożliwi ciągłość pracy Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Obornikach.