17 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej Elżbiety Połczyńskiej, wieloletniej prezes poznańskiego oddziału Federacji Konsumentów. Konkurs objął patronatem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 46 uczniów szkół ponadpodstawowych reprezentujących powiaty województwa wielkopolskiego. Aby dostać się do finału, musieli rozwiązać test ze znajomości prawa konsumenckiego, złożony z 70 pytań. Pytania dotyczyły, takich zagadnień jak zasady składania reklamacji, gwarancje, ubezpieczenia, umowy zawierane z biurem podróży, czy przez internet. Uczestnicy finału  rywalizowali o tytuły laureatów. Trzech najlepszych laureatów zdobyło medale, a zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej cenne nagrody.

Z powiatu obornickiego do konkursu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowały się uczennice, które zajęły trzy pierwsze miejsca w etapie powiatowym, a były to: Aleksandra Abraham z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Patrycja Karolczak z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach i Dominik Reish z  Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.

 Aleksandra Abraham zajęła 4. punktowane miejsce.

Wszystkim uczestniczkom reprezentującym nasz Powiat gratulujemy.

Organizatorami Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej byli: Delegatura UOKiK w Poznaniu, samorząd województwa wielkopolskiego, wielkopolskie oddziały Federacji Konsumentów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów oraz powiaty województwa wielkopolskiego.