W związku z realizowaną przez Powiat Obornicki inwestycją, polegającą na przebudowie mostu na rzece Flincie w ciągu drogi powiatowej nr 1352P, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Od 30 listopada 2020r. od godz. 7:00 most zostanie wyłączony z ruchu. Objazd wyznaczono przez miejscowość Zawady. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 30 czerwca 2021r.

 

Mapa z wyznaczonym objazdem przez Zawady