W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  

Gromadzenie i udostępnienie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy. Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW obowiązuje od 1 lipca 2021 r.  Więcej informacji poniżej.