Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.264.473,33 zł na rozbudowę infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. Oznacza to, że wkrótce uczniowie z tej placówki będą kształcić się w nowoczesnych warsztatach i pracowniach. Planowana przez samorząd inwestycja znacznie podniesie jakość kształcenia zawodowego, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność absolwentów Zespołu Szkół na rynku pracy.

Decyzję o dofinansowaniu tej niezwykle ważnej dla Powiatu Obornickiego inwestycji podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zwiększając kwoty środków przeznaczonych na konkurs „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” ze środków WRPO. Oprócz Powiatu Obornickiego wsparcie otrzymało także 16 innych samorządów z Wielkopolski.

Symboliczny czek z dofinansowaniem na ręce Starosty Obornickiego Zofii Koteckiej i Wicestarosty Waldemara Cyranka przekazał w piątek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, który wraz z posłem Jakubem Rutnickim i senatorem Adamem Szejnfeldem przyjechał osobiście zobaczyć zakres planowanej rozbudowy szkoły.

Na terenie Powiatu Obornickiego rozlokowanych jest wiele prężnie działających średnich i dużych firm. Aby sprostać wymaganiom pracodawców musimy szkolić przyszłych fachowców na wysokim poziomie. Do tego zaś niezbędne jest rozwijanie bazy dydaktycznej. Rozbudowa Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach pozwoli na nasz lokalny, a także szerszy rynek pracy wprowadzić odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – mówiła podczas spotkania Starosta Zofia Kotecka.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy budynek, w którym znajdować się będą sale dydaktyczne i pracownie, w tym m.in. pracownia do zajęć budowlanych czy nowoczesna sala językowa. Całkowita wartość zaplanowanych prac to 5 017 027,45 zł.