Zarządzenie Starosty Obornickiego w sprawie wyboru formy przeprowadzenia konsultacji projektu  „Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

[Zarządzenie Starosty – Program współpracy – kliknij, aby pobrać]