Powiat Obornicki podaje do publicznej wiadomości zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkowników wieczystych, stanowiących własność Skarbu Państw.

Zarządzenia są dostępne poniżej:
– Zarządzenie 4.2024
– Zarządzenie 5.2024