Powiat Obornicki wszczął kolejną procedurę przetargową. Tym razem dotyczy ona wymiany instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach oraz przylegającej do niego sali gimnastycznej, w ramach której projektuje się budowę zasilania i układu pomiarowego, budowę WG, budowę WZL, budowę rozdzielnic elektrycznych, budowę instalacji gniazd, wypustów 1- fazowych i 3-fazowych, budowę instalacji gniazd dedykowanych DATA, budowę instalacji oświetlenia podstawowego i zewnętrznego, budowę instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i dodatkowego kierunkowego, budowę infrastruktury teletechnicznej, budowę instalacji przepięciowej, budowę instalacji odgromowej i uziemiającej oraz miejscowych szyn wyrównawczych na zasadach określonych w dokumentacji technicznej

Oferty na realizację zadania zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać do 11.08.2022 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje, dotyczące zamówienia oraz pełna dokumentacja dostępne są [TUTAJ]
Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.