Zarząd Powiatu Obornickiego na mocy uchwały z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny DOM ZAKONNY BĄBLIN w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 213/3 o pow. 0,0030 ha, położonej w Bąblinie, gm. Oborniki, uchwala wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Bąblinie, gm. Oborniki, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny DOM ZAKONNY BĄBLIN w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmującej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 213/3 o pow. 0,0030 ha z przeznaczeniem pod budowę obiektu małej architektury.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie dostępny jest [TUTAJ].